نرخ شارژ ارسال پیامک

 

ردیف نام محصول حداقل تعداد خرید پنل نمایندگی پنل کاربری
1 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 1000 عدد 160 ریال 180 ریال
2 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 100000 عدد 150 ریال 160 ریال